mision_vision

MISIÓN, VISIÓN e VALORES

A misión, visión e os valores de Clece son a base sobre a que traballamos cada día. Esta base permítenos chegar a ser un referente de calidade, realizando unha xestión eficiente e profesional dos servizos, á vez que nos permite impulsar, por medio do noso proxecto social, a inclusión de colectivos socialmente vulnerables, mantendo ademais en todo momento a transparencia e o cumprimento legal na xestión das nosas actividades e servizos.

MISIÓN

 • Xestión eficiente e profesional dos servizos, buscando unha rendibilidade sustentable.
 • Impulsar por medio do noso proxecto social a inclusión de colectivos socialmente vulnerables, como persoas en risco de exclusión social, persoas con diversidade funcional, vítimas de violencia de xénero e xente nova desempregada.

VISIÓN

Traballamos para:

 • Ser líderes do sector e un referente de calidade no eido da prestación de servizos.
 • Ter presente a innovación como elemento diferenciador no mercado.
 • Contar con equipos interdisciplinares capaces de dar resposta ás necesidades dos usuarios.
 • Mellorar a calidade de vida dos colectivos máis sensibles da nosa sociedade: maiores, crianzas, persoas con discapacidade e persoas en risco de exclusión social.

VALORES

 • Promover o respecto e dignidade das persoas ás que prestamos algún tipo de atención social.
 • Transparencia e cumprimento legal na xestión das nosas actividades e servizos.
 • Velar pola confidencialidade dos datos persoais dos nosos clientes e usuarios.
 • Traballar en equipo, con profesionalidade e motivación que nos permita mellorar cada día.
 • Velar pola seguridade e saúde das persoas que integran o noso cadro de persoal.
 • Fomentar o respecto e preservación do noso medio natural.