Cos clientes e o persoal da banca

Os bancos e grandes entidades contan con activos inmobiliarios singulares, como edificios históricos ou modernas cidades financeiras, ademais de extensas redes de oficinas, que son a súa imaxe de cara ao cliente e o lugar de traballo de centos de persoas.

Desde a nosa experiencia traballando coas principais entidades, en Clece sabemos que o mantemento, limpeza e hixienización dunha rede de oficinas bancarias require, por unha banda, de sistemas adaptados ás características particulares de cada entidade e, por outra, de ampla experiencia operativa e loxística que garanta os mesmos estándares de calidade de servizo en calquera das sucursais atendidas. Do mesmo xeito, algúns dos seus edificios históricos ou centros de traballo de bancos (auténticas microcidades) necesitan unha ampla variedade de servizos altamente especializados.

62 sedes e edificios singulares
478 sucursais
edificios administrativos
empresas auxiliares de servicios

FACILITY MANAGEMENT

servicios limpieza edificios

LIMPEZA

empresas mantenimiento industrial

MANTEMENTO

empresas de seguridad

SEGURIDADE

empresas de servicios auxiliares

SERVIZOS AUXILIARES

empresa servicios energéticos

SERVIZOS ENERXÉTICOS