Co cliente que quere o mellor aloxamento

Aspectos como a limpeza ou o mantemento das instalacións son decisivos á hora de elixir un hotel. Son servizos que deben de ser prestados de forma eficiente e discreta para non afectar á vida do hotel e aos seus hóspedes, e con altos estándares de calidade.

O coñecemento que temos en Clece do sector hoteleiro permítenos prestar servizos especializados coa flexibilidade e calidade que demanda, abranguendo desde a posta a punto das instalacións, con servizos de limpeza, xardinaría e mantemento, até a realización de proxectos de eficiencia enerxética.

16 hoteis en toda España
253 PROFESIONAIS
14 %AFORRO ENERXÉTICO MEDIO
servicios especializados

FACILITY MANAGEMENT

empresa de limpieza

LIMPEZA

servicios mantenimiento

MANTEMENTO

empresas auxiliares de servicios

SEGURIDADE

servicios mantenimiento

SERVIZOS DE XARDINARÍA

empresas auxiliares de servicios

SERVIZOS AUXILIARES

empresa servicios energéticos

SERVIZOS ENERXÉTICOS