Na nosa sociedade existen miles de persoas en situación de vulnerabilidade: persoas con discapacidade, mulleres vítimas da violencia de xénero, persoas en risco de exclusión social…, mulleres e homes que precisan avanzar no seu desenvolvemento individual para poderen acadar unha completa autonomía persoal e integración social.

A través dun equipo humano multidisciplinar e en estreita colaboración coas administracións públicas, en Clece xestionamos centros especializados para axudar a estes colectivos a integrarse e a desenvolverse social e laboralmente. O noso fin último é mellorar a calidade de vida destas persoas e, na medida do posible, ofrecerlles tamén unha saída laboral na nosa empresa, contribuíndo así á súa completa inclusión social.

Os nosos servizos sociais contan coa certificación de seguridade da información ISO 27001.

6.782persoas de colectivos vulnerables atendidas
197centros xestionados
8/10
grao de satisfacción de usuarios e clientes
Servizo residencial para persoas con discapacidade (CAMF, CAMP)

Servizo residencial para persoas con discapacidade (CAMF, CAMP)

XESTIÓN DE CENTROS DE MENORES EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

XESTIÓN DE CENTROS DE MENORES EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

XESTIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN A PERSOAS SEN FOGAR

XESTIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN A PERSOAS SEN FOGAR

XESTIÓN DE CENTROS DE DÍA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE

XESTIÓN DE CENTROS DE DÍA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE

XESTIÓN DE CENTROS OCUPACIONAIS

XESTIÓN DE CENTROS OCUPACIONAIS