Coas persoas máis vulnerables

Os maiores, as persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social, e as vítimas da violencia de xénero son algúns dos colectivos máis vulnerables da nosa sociedade. Son persoas que requiren de servizos e coidados moi específicos para promover o seu desenvolvemento, integración e autonomía e, en definitiva, mellorar a súa calidade de vida.

Con este obxectivo, Clece presta o servizo da axuda no domicilio a máis de 86 000 persoas e está presente en 145 residencias e 92 centros de día, proporcionando coidados específicos e adaptados a cada necesidade a máis de 16 000 persoas. Así mesmo, traballa en 132 centros de atención á discapacidade, de menores en risco de exclusión, de protección á muller e de persoas sen fogar, centros onde atende máis de 5 500 persoas destes colectivos grazas ao labor e vocación dos seus máis de 1 200 profesionais, entre os que se inclúen profesionais nas áreas de fisioterapia, enfermaría, nutrición, psicoloxía, traballo social, terapia ocupacional etc.

132.917 persoas atendidas en 2015
349 centros
30.587 profesionais

Servizo de axuda no domicilio (SAD) e teleasistencia

Gestión de Residencias

Xestión de residencias

ayuda a personas mayores

XESTIÓN DE CENTROS ESPECIALIZADOS EN DEMENCIA

empresas de ayuda a domicilio madrid

XESTIÓN DE PISOS TUTELADOS

XESTIÓN DE CENTROS DE DÍA

Clece Servicios Sociales

Servizo residencial para persoas con discapacidade (CAMF, CAMP)

XESTIÓN DE CENTROS DE MENORES EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

cuidado de personas

XESTIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN A PERSOAS SEN FOGAR