Preto do 20 % da poboación en España é maior de 65 anos, unha porcentaxe que aumentará nos próximos anos. Esta tendencia traducirase na demanda dun maior volume de servizos de asistencia especializada.

En Clece cremos que as persoas maiores son un activo para a nosa sociedade. Na medida en que se favoreza a mellora da súa calidade de vida, o seu desenvolvemento e integración, e recoñezamos o seu importante papel social, evolucionaremos cara a unha sociedade máis xusta e preparada. Por iso contamos con máis de 27 000 profesionais especializados e cos recursos necesarios para apoiar os nosos maiores e as súas familias.

Os nosos servizos a maiores contan coa tripla certificación en calidade (ISO 9001), medio natural (ISO 14001) e centros residenciais (ISO 158000, UNE 158000).

95 CENTROS DE XESTIÓN INTEGRAL
157.926 maiores atendidos
35.419 profesionais dedicados ao coidado de maiores
Servizo de axuda no domicilio (SAD) e teleasistencia

Servizo de axuda no domicilio (SAD) e teleasistencia

Xestión de residencias

Xestión de residencias

XESTIÓN DE DESCANSO FAMILIAR DE FIN DE SEMANA

XESTIÓN DE DESCANSO FAMILIAR DE FIN DE SEMANA

XESTIÓN DE CENTROS ESPECIALIZADOS EN DEMENCIA

XESTIÓN DE CENTROS ESPECIALIZADOS EN DEMENCIA

XESTIÓN DE PISOS TUTELADOS

XESTIÓN DE PISOS TUTELADOS

XESTIÓN DE CENTROS DE DÍA

XESTIÓN DE CENTROS DE DÍA