Colectivos vulnerables

A integración e o desenvolvemento de colectivos desfavorecidos son un dos retos da nosa sociedade e o obxectivo fundamental de Clece Social. Para apoiar estes colectivos, Clece impulsa a súa integración social e promove iniciativas de sensibilización para dar a coñecer a realidade que viven.

O traballo é a mellor forma de integración para persoas con discapacidade, vítimas da violencia de xénero, persoas en risco de exclusión social e xente nova desempregada de longa duración. O obxectivo principal do Grupo Clece é ofrecerlles unha oportunidade laboral que lles permita desenvolverse profesional e persoalmente.

Porén, a integración é moito máis. A completa e eficaz inserción destes traballadores só é posible desde a normalización. Iso significa valorar e tratar as persoas polas súas calidades e capacidades, non por que teñan unha determinada discapacidade ou vivan unha situación persoal excepcional.

Hoxe máis de 9 200 persoas en situación de vulnerabilidade forman parte activa do cadro de persoal..

Ademais destes colectivos, Clece está especialmente sensibilizada co coidado das persoas maiores. A compañía atende cada día máis 108 000 maiores en toda España para quen, máis aló do servizo prestado, desenvolve terapias innovadoras e actuacións de sensibilización co obxectivo de mellorar a súa calidade de vida e a súa autonomía persoal, alén de recoñecer o seu importante papel na sociedade.