Almacenaxe, transporte, distribución… Os procesos loxísticos son comúns e transversais practicamente a calquera actividade e están cada vez máis ligados ao seu éxito comercial e competitividade.

Externalizar a actividade loxística en Clece permítelles ás empresas centrarse no seu negocio principal, proporcionándolles así unha clara vantaxe competitiva. Neste sentido, Clece achégalles recursos humanos e materiais, e aplica criterios de integración.

60.000 REFERENCIAS XESTIONADAS EN DIFERENTES CENTROS
0.5M
TONELADAS DE MERCADORÍA DISTRIBUÍDA
40.000 EXPEDICIÓNS DIARIAS
3PL

3PL

Servizos de apoio á produción

Servizos de apoio á produción

Xestión integral ou parcial de almacéns

Xestión integral ou parcial de almacéns

Loxística interna

Loxística interna

Asesoría loxística

Asesoría loxística