Coa produción dun país

Para que as empresas se poidan dedicar á esencia da súa actividade (principalmente no que se refire á fabricación de bens de consumo) é preciso que nas plantas de produción —xa sexa de coches, compoñentes, ascensores, electrodomésticos, alimentos etc.— todo funcione axeitadamente. Hai actividades auxiliares, como a limpeza, o mantemento, a seguridade etc., que convén que sexan prestadas por empresas especializadas, xa sexa de forma individualizada ou integrando todos os servizos nunha única unidade de xestión (facility management).

Empresas de todos os sectores confiaron a Clece a xestión dos seus servizos auxiliares, o que lles permite contar cun socio especializado que lles proporciona un servizo de calidade con alta flexibilidade e aforro de custos.

163 INSTALACIÓNS SECTOR ENERXÉTICO
47 instalacións alimentarias
22 plantas automobilísticas