Recepción, conserxaría, control de accesos… Hai áreas auxiliares na empresa que, afastadas da actividade principal, cumpren funcións básicas para o funcionamento diario e permiten marcar a diferenza.

En Clece encargámonos de todas esas funcións auxiliares con eficacia e coidando cada detalle. Os nosos obxectivos son os dos nosos clientes; por iso prestamos servizos que se axustan ás necesidades das súas organizacións:

Conserxaría e persoal para control de accesos

Conserxaría e persoal para control de accesos

Telefonistas

Telefonistas

Recepción

Recepción

Persoal para congresos

Persoal para congresos

Atención e información en mostradores ou eventos itinerantes

Atención e información en mostradores ou eventos itinerantes

Atención de salas de autoridades

Atención de salas de autoridades

Información e atención ao público

Información e atención ao público

Xestión de servizos xerais

Xestión de servizos xerais

Lavandaría

Lavandaría