Coa comunidade educativa

En campus universitarios, colexios ou escolas infantís, os servizos de Clece garanten contornas perfectamente acondicionadas e confortables para toda a comunidade educativa. Con servizos de limpeza, mantemento ou restauración, Clece está moi presente no día a día de alumnos, pais e profesores.

Ademais, Clece converteuse nun referente na xestión integral de escolas infantís de 0 a 3 anos cun proxecto pedagóxico que xa supera os 110 centros e cuxo fin é lograr a felicidade dos máis pequenos por medio do ensino.

13 anos de experiencia
117 escolas infantís xestionadas
9.008 nenos atendidos