trabaja_clece

Prevención de riscos laborais

A creación dunha contorna que garanta a saúde e seguridade do persoal é unha máxima en Clece. Contamos cun plan de prevención onde se identifican, avalían, controlan e eliminan os posibles riscos laborais actuando desde a orixe. Así mesmo, este plan busca a mellora continua no desempeño da seguridade e saúde no traballo, minimizando a sinistralidade e incrementando o grao de satisfacción dos empregados.

149.289horas de formación específica en prevención

En Clece cumprimos coa lexislación e regulamentación vixentes en materia de seguridade e saúde. Somos unha empresa certificada coa OHSAS 18001 Sistema de xestión da seguridade e saúde no traballo, aspecto chave para un correcto funcionamento do noso sistema de xestión da seguridade e saúde no traballo.

Cinco sectores prioritarios en Clece en materia preventiva.

Prevención de riscos laborais