Un edificio é un espazo vivo cuxa deterioración é provocada polo tempo e o uso. Coidar as instalacións é prolongar o seu valor e a súa utilidade social, profesional ou produtiva, xa sexa un hospital, universidade, colexio, planta industrial, oficina, edificio emblemático ou cultural.

Tras máis de 25 anos de experiencia, en Clece sabemos que o mantemento destes edificios supón alongar a súa vida útil máis aló do seu período de amortización, evitando a súa deterioración e delongando o valor do activo.

Porén, son os nosos profesionais (desde enxeñeiros a instaladores), a nosa metodoloxía de planificación e o uso de novas tecnoloxías (como a xestión do mantemento asistido por computador) os que nos permiten ofrecer un servizo de calidade integral que cobre todo o proceso, con servizos de consultoría e auditoría, elaboración de proxectos e execución de obras de reforma e renovación en instalacións e infraestruturas.

Os nosos servizos contan coas certificacións ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OSHAS 18001 e SA 8000, e somos membro da asociación de empresas de mantemento integral e servizos enerxéticos (AMI).

2.469 PROFESIONAIS EN CADRO DE PERSOAL
2.400 EDIFICIOS XESTIONADOS
693 CENTROS SANITARIOS CON SERVIZOS DE MANTEMENTO
Auga, fontanaría, saneamento e gas

Auga, fontanaría, saneamento e gas

Instalacións eléctricas

Instalacións eléctricas

Instalacións especiais

Instalacións especiais

Instalacións contra incendios

Instalacións contra incendios

Mantemento integral

Mantemento integral

Instalacións térmicas

Instalacións térmicas