O espazo verde dun complexo de negocios, o pequeno xardín dunha fábrica ou as instalacións dun hotel non son só un recurso estético: actúan como áreas de esparexemento que axudan a mellorar o ambiente e a reducir a tensión.

A través de Talher, a nosa empresa de servizos ambientais, desenvolvemos, preservamos e melloramos estes espazos verdes (públicos ou privados), independentemente da súa tipoloxía e localización (hospitais, centros de maiores, aeroportos, hoteis, centros comerciais etc.). Abranguemos desde o deseño á conservación, aplicando sempre as técnicas máis avanzadas para un uso óptimo dos recursos naturais e co mínimo custo de mantemento:

 

Logo-Talher
19 MILLÓNS M2 DE XARDINARÍA TRATADOS
1.314 PROFESIONAIS
9.000 HECTÁREAS DE SUPERFICIE FORESTAL TRATADAS