Do alumeado depende algo tan importante como a iluminación das nosas cidades. A súa planificación sustentable e eficiente contribúe a obter aforros considerables, mais tamén mellora a experiencia de gozar da cidade de noite, dos seus monumentos e recunchos, á vez que aumenta os niveis de seguridade nas rúas e nos parques.

Non se pode falar de cidades intelixentes sen entender o alumeado urbano como algo integral, intelixente e sustentable. En Clece sabémolo ben; por iso, dispomos dunha ampla experiencia prestando servizos enerxéticos, utilizando a máis avanzada tecnoloxía LED e sistemas de control punto a punto para un maior aforro enerxético.

Os nosos servizos contan coas certificacións ISO 50001 e ISO 9001.

37.807 puntos de luz xestionados
69 %
aforro medio
281.695 HABITANTES ATENDIDOS