Cos pacientes e os profesionais sanitarios

A sanidade non só é un dereito, senón tamén un activo para unha sociedade. Para prestar a mellor atención e asistencia médica en calquera nivel cómpre que todo funcione correctamente nos centros hospitalarios, para o que hai que xerar espazos que garantan o confort e benestar de pacientes, familiares e profesionais sanitarios.

A limpeza dun quirófano, o mantemento das instalacións, a alimentación dos pacientes ou a loxística interna son algúns dos servizos críticos cos que Clece contribúe aos altos estándares de calidade que require calquera contorna sanitaria.

106 centros sanitarios
42.103 camas
10.610 profesionais
empresa mantenimiento y limpieza

FACILITY MANAGEMENT

empresa limpieza hospitales

LIMPEZA

empresa gestión logística

LOXÍSTICA

empresa de mantenimiento

MANTEMENTO

servicios vigilancia

SEGURIDADE

empresas auxiliares de servicios

SERVIZOS AUXILIARES

servicios energeticos

SERVIZOS ENERXÉTICOS