Quienes Somos

Quen somos

En 1992 nacía Clece, un proxecto ilusionante que buscaba ofrecer servizos de calidade a empresas e institucións. Hoxe ese proxecto é unha gran realidade, pero coa mesma ilusión, a de máis de 79 000 persoas que forman parte da compañía en España, Portugal e o Reino Unido, e que a través de múltiples servizos traballan para mellorar a calidade de vida de máis de 1 millón de persoas, manter e facer máis eficientes os nosos edificios, e coidar e protexer a contorna, xa sexan as nosas cidades ou o noso patrimonio natural.

Ler máis

Mision vision valores

MISIÓN, VISIÓN e VALORES

A misión, visión e os valores de Clece son a base sobre a que traballamos cada día. Esta base permítenos chegar a ser un referente de calidade, realizando unha xestión eficiente e profesional dos servizos, á vez que nos permite impulsar, por medio do noso proxecto social, a inclusión de colectivos socialmente vulnerables, mantendo ademais en todo momento a transparencia e o cumprimento legal na xestión das nosas actividades e servizos.

Ler máis

Carta del Presidente

Carta do presidente

Ler máis

Clece en cifras

Ver máis

Sistema integrado de xestión

Clece aposta por un sistema integrado de xestión que busca, en todos os niveis da organización, a optimización e a mellora continua na calidade, o desempeño ambiental, a saúde dos traballadores e a seguridade da información.

Un modelo avalado polas certificacións máis recoñecidas do mercado:

Calidade

ISO 9001

Medio ambiente

ISO 14001

Innovación

UNE 166002

Seguridade da información

ISO 27001

Seguridade alimentaria

ISO 22000

Ver máis

Quienes Somos

Centro especial de emprego

Integra CEE é o noso centro especial de emprego. Naceu en 2001 coa finalidade de promover a inclusión sociolaboral de persoas con diversidade física, psíquica ou sensorial, traballando man a man xunto a empresas privadas e organismos públicos.

Ler máis

Onde estamos

Ler máis

Webs do grupo

Ler máis