mision_vision

MISSIÓ, VISIÓ i VALORS

La missió, la visió i els valors de Clece són la base sobre la qual treballem cada dia i que ens permet arribar a ser un referent de qualitat tot fent una gestió eficient i professional dels serveis, i que, alhora, ens permet impulsar, a través del nostre Projecte Social, la inclusió de col·lectius socialment vulnerables. Tot això, mantenint la transparència i el compliment legal en la gestió de les nostres activitats i serveis.

MISSIÓ

 • Gestió eficient i professional dels serveis, tot buscant una rendibilitat sostenible.
 • Impulsar, a través del nostre Projecte Social, la inclusió de col·lectius socialment vulnerables com ara persones en risc d’exclusió social, persones amb diversitat funcional, víctimes de violència de gènere i joves en desocupació.

VISIÓ

Treballem per:

 • Ser capdavanters del sector i un referent de qualitat en l’àmbit de la prestació de serveis.
 • Tenir present la innovació com a element diferenciador al mercat.
 • Comptar amb equips interdisciplinaris capaços de donar resposta a les necessitats dels usuaris.
 • Millorar la qualitat de vida dels col·lectius més sensibles de la nostra societat: gent gran, nens, persones amb discapacitat i persones en risc d’exclusió social.

VALORS

 • Promoure el respecte i la dignitat de les persones a les quals prestem algun tipus d’atenció social.
 • Fomentar la transparència i el compliment legal en la gestió de les nostres activitats i serveis.
 • Vetllar per la confidencialitat de les dades personals dels nostres clients i usuaris.
 • Treballar en equip, amb professionalitat i motivació de manera que ens permeti millorar cada dia.
 • Vetllar per la seguretat i la salut dels nostres treballadors.
 • Fomentar el respecte i la conservació del nostre medi ambient.