1.301 CENTROS EDUCATIVOS CON SERVIZOS DE LIMPEZA
706.480 ALUMNOS ATENDIDOS
6.102 PROFESIONAIS