A limpeza nos centros docentes precisa de medidas moi estritas de hixiene para asegurar unha contorna óptima e segura.

En Clece ofrecemos un servizo diario e integral que inclúe desde a limpeza xeral até o tratamento de chans e a limpeza de cristais. Para iso utilizamos maquinaria de última xeración e produtos respectuosos co medio natural.

O servizo de limpeza de Clece adáptase ás necesidades de cada cliente e compleméntase con outros servizos adicionais como:

  • Subministración e tratamento de residuos de colectores hixiénicos

  • Servizo de desinfección, desratización e desinsectación

  • Subministración e tratamento de residuos de colectores de baterías

  • Subministración e mantemento de axentes bacteriostáticos e ambientadores

  • Servizo de lavandaría

  • Servizo de retirada de aparellos e mobles

  • Roza e mantemento de xardíns nos patios

  • Subministración de dotación de hixiénicos

  • Servizo de conserxaría

1.301 CENTROS EDUCATIVOS CON SERVIZOS DE LIMPEZA
706.480 ALUMNOS ATENDIDOS
6.102 PROFESIONAIS