1.301 HEZKUNTZA-ZENTROK DITUZTE GARBIKETA-ZERBITZUAK
706.480 IKASLE ATENDITUTA
6.102 PROFESIONAL