Clece conta coa súa propia central receptora de alarmas (CRA), dotada coas tecnoloxías máis avanzadas en comunicacións IP, hardware e software (sen fíos, GSM, GPRS, ADSL e satélite), así como con acceso á totalidade de dispositivos.

A CRA de Clece ofrece un servizo de vixilancia e control 24x7x365 e dá apoio tamén para a xestión de alarmas, televixilancia, telecontrol e telemetría. Desde ela monitorízase, recíbese, verifícase e dáse resposta aos sinais de alarma e tamén, de ser preciso, comunícase coas forzas e corpos de seguridade competentes.

100.000 CONEXIÓNS DE CAPACIDADE
24X7X365
SUPERVISIÓN PERMANENTE
3 VÍAS DE COMUNICACIÓN IP: FIBRA, SATÉLITE E 4G