El nostre projecte

Clece Social és el projecte social de Clece. L’expressió del seu compromís amb les persones. Un compromís entès no com un deure la companyia o una estratègia dissenyada de responsabilitat social, sinó com alguna cosa inherent al seu origen i al seu desenvolupament: una empresa de persones per a persones.

Els reptes de Clece Social

  • Promoure el manteniment de l’ocupació, tot afavorint la possibilitat que les persones puguin accedir a un lloc de treball i fomentant-ne el desenvolupament professional i personal.
  • Impulsar la igualtat d’oportunitats a través de la integració de persones de col·lectius desfavorits, principalment persones amb discapacitat, persones en risc d’exclusió social, dones que pateixen violència de gènere, víctimes de terrorisme i joves aturats de llarga durada.
  • Conscienciar la població de la realitat i la situació que viuen els col·lectius més vulnerables de la societat.
  • Més enllà de la seva activitat, Clece està compromès amb la millora de la qualitat de vida, la integració social i la sensibilització dels usuaris dels serveis, principalment persones grans i infants..

Col·laboradors socials

Perquè aquest projecte sigui possible, a Clece col·laborem amb més 350 entitats:

En l’àmbit nacional

Des del 2014, col·laborem amb el Ministeri de l’Interior tot sensibilitzant contra la violència terrorista i la inserció laboral de víctimes de terrorisme.

Des del 2013, treballem amb la Creu Roja en un marc de col·laboració mútua, tot promovent la integració laboral de les persones amb les dificultats d’accés a l’ocupació més grans, a través de la inserció de col·lectius desfavorits i possibilitat de realització de pràctiques formatives no laborals.

Des del 2014, col·laborem amb ”la Caixa” en la inserció de persones amb dificultats especials d’ocupabilitat a través del seu programa Incorpora i facilitant la possibilitat d’integració directa mitjançant pràctiques empresarials.

Des del 2013, tenim un paper actiu al costat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat promovent la sensibilització sobre la violència de gènere i la inserció laboral de les víctimes, amb un compromís real de contractació anual.

Col·laborem amb la Fundació Integra des del 2003 per la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i persones amb discapacitat través de programes de voluntariat i amb un compromís real de contractació anual.

També treballem amb

Va néixer el 2004 amb la missió d’aconseguir la igualtat d’oportunitats en l’ocupació, gràcies a la integració laboral de persones en risc d’exclusió social.

Creada el 1999, aposta per la inserció laboral de les persones que, per motius diferents, s’enfronten a grans dificultats per trobar ocupació.

Neix el 1983 amb el propòsit de contribuir a la millora social i al desenvolupament de la persona, mitjançant programes d’orientació i formació adreçats a la infància, l’adolescència i la família.

Neix el 2009, amb el compromís d’integrar les persones amb discapacitat en l’entorn laboral, dóna suport a l’autonomia personal i a la formació i a l’ocupació amb expectatives a llarg termini.

Ofereix formació i ocupació a través de projectes l’activitat principal característica és l’acompanyament individualitzat a persones que inicien processos d’inserció sociolaboral.