Gestió del talent

A Clece oferim, als professionals, un entorn proactiu en el qual créixer i desenvolupar la seva autonomia i capacitació per interactuar en una diversitat de projectes, activitats o sectors.

Acompanyem la persona des del principi amb un pla d’acolliment que en facilita l’adaptació a la cultura i als processos de Clece, i li permet una millor integració en la dinàmica de treball.

Els professionals de Clece compten amb itineraris formatius de capacitació i desenvolupament, la qual cosa els permet assumir responsabilitats noves amb èxit i mantenir-se al dia dels canvis tecnològics i les innovacions, com a part de la nostra obstinació per la millora continuada per continuar sent referència en cada sector.

A Clece comptem amb un pla d’igualtat d’oportunitats, que té en compte les necessitats personals i el desenvolupament de programes avançats d’integració de col·lectius vulnerables.

381638Hores de formació impartides en 2022
3864Cursos professionals celebrats en 2022
44743Participants formats en 2022