Prop del 20% de la població a Espanya té més de 65 anys. Un percentatge que augmentarà en els propers anys, la qual cosa es traduirà en la necessitat de més volum de serveis d’assistència especialitzada.

A Clece creiem que les persones grans són un actiu per a la nostra societat. En la mesura en què se n’afavoreixi la millora de la qualitat de vida, el desenvolupament i la integració i en reconeguem l’important paper social, evolucionarem cap a una societat més justa i preparada. Per això, comptem amb més de 27.000 professionals especialitzats i amb els recursos necessaris per donar suport a les nostres persones grans i les seves famílies.

Els nostres serveis a la gent gran compten amb la triple certificació de qualitat (ISO 9001), medi ambient (ISO 14001) i centres residencials (ISO 158000, UNE 158000).

95 CENTRES DE GESTIÓ INTEGRAL
157.926 persones grans ateses
35.419 professionals dedicats a l’atenció de la gent gran
Servei d’ajuda al domicili (SAD) i teleassistència

Servei d’ajuda al domicili (SAD) i teleassistència

Gestió de residències

Gestió de residències

GESTIÓ D’ALLEUJAMENT FAMILIAR DE CAP DE SETMANA

GESTIÓ D’ALLEUJAMENT FAMILIAR DE CAP DE SETMANA

GESTIÓ DE CENTRES ESPECIALITZATS EN DEMÈNCIA

GESTIÓ DE CENTRES ESPECIALITZATS EN DEMÈNCIA

GESTIÓ DE PISOS TUTELATS

GESTIÓ DE PISOS TUTELATS

GESTIÓ DE CENTRES DE DIA

GESTIÓ DE CENTRES DE DIA