Amb la producció d’un país

Perquè les empreses es puguin dedicar a l’essència de la seva activitat, principalment pel que fa a fabricació de béns de consum, cal que a les plantes de producció —ja sigui de cotxes, components, ascensors, electrodomèstics, aliments, etcètera— tot funcioni adequadament. Hi ha activitats auxiliars —com la neteja, el manteniment, la seguretat, etcètera— que convé que les prestin empreses especialitzades, ja sigui de manera individualitzada o integrant tots els serveis en una unitat de gestió única (facility management).

Empreses de tots els sectors han confiat, a Clece, la gestió dels seus serveis auxiliars, la qual cosa els permet comptar amb un partner especialitzat que els proporciona un servei de qualitat amb una gran flexibilitat i estalvi de costos.

163 INSTAL·LACIONS SECTOR ENERGÈTIC
47 INSTAL·LACIONS ALIMENTÀRIES
22 PLANTES AUTOMOBILÍSTIQUES
empresas de mantenimiento industrial

FACILITY MANAGEMENT

empresas de mantenimiento integral

NETEJA

gestión logística

LOGÍSTICA

empresa seguridad

SEGURETAT

empresas de mantenimiento industrial

MANTENIMENT

servicios energeticos

SERVEIS ENERGÈTICS

servicios auxiliares

SERVEIS AUXILIARS