Els nostres parcs, boscos o platges són espais naturals que cal preservar pel seu valor mediambiental i per a un ús responsable de tots. Llocs que cal conèixer, compartir, conservar i llegar a futures generacions.

Des dels nostres orígens, a través de Talher, treballem per protegir i restaurar aquests entorns. Un compromís que duem a terme sobre el terreny i que també inclou un important esforç de conscienciació i sensibilització en valors ecològics i sostenibles.

1.314 PROFESSIONALS
22,5
milions de m2 de zones verdes
12.000 hectàrees tractades cada any
Serveis forestals i restauració paisatgística

Serveis forestals i restauració paisatgística

Educació i comunicació ambiental

Educació i comunicació ambiental

Recuperació ambiental

Recuperació ambiental

Manteniment ambiental d’infraestructures

Manteniment ambiental d’infraestructures