Els nostres parcs, boscos o platges són espais naturals que cal preservar pel seu valor mediambiental i per a un ús responsable de tots. Llocs que cal conèixer, compartir, conservar i llegar a futures generacions.

Des dels nostres orígens, a través de Talher, treballem per protegir i restaurar aquests entorns. Un compromís que duem a terme sobre el terreny i que també inclou un important esforç de conscienciació i sensibilització en valors ecològics i sostenibles.

1.314 PROFESSIONALS
22,5
milions de m2 de zones verdes
12.000 hectàrees tractades cada any
Museografia

Museografia

Educació i comunicació ambiental

Educació i comunicació ambiental

Recuperació ambiental

Recuperació ambiental

Manteniment ambiental d’infraestructures

Manteniment ambiental d’infraestructures

Gestió de fauna

Gestió de fauna

Ús públic de zones verdes

Ús públic de zones verdes

Tematització de parcs

Tematització de parcs

Jardineria pública

Jardineria pública