ejesactuacion_clece

Eixos d’actuació

Clece Social vertebra la seva activitat a partir de 2 eixos d’actuació: Integració i Sensibilització. Les diferents actuacions que duu a terme la companyia s’emmarquen en aquests eixos i busquen aportar beneficis directes i indirectes a diferents col·lectius.

Integració

  • – Acords de col·laboració amb entitats socials per a la contractació de col·lectius desfavorits
  • – Acords amb administracions per a la inserció laboral

Sensibilització

  • – Premis Compromís
  • – Fòrums “Clece per la integració”
  • – Exposicions
  • – Web Clecesocial.es