trabaja_clece

Prevenció de riscos laborals

La creació d’un entorn que garanteixi la salut i seguretat dels treballadors és una màxima a Clece. Comptem amb un Pla de Prevenció on s’identifiquen, avaluen, controlen i eliminen els possibles riscos laborals actuant des de l’origen. De la mateixa manera, aquest Pla busca la millora continuada en l’acompliment de la seguretat i salut en el treball, minimitzant la sinistralitat i incrementant el grau de satisfacció dels treballadors.

149.289hores de formació específica en prevenció

A Clece complim la legislació i la reglamentació vigent en matèria de seguretat i salut. Som una empresa certificada amb l’OHSAS 18001 «Sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball», aspectes clau per a un funcionament correcte del nostre sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball.

Cinc sectors prioritaris a Clece en matèria preventiva.

prevenció de riscos laborals