Serveis socials

Gestió integral de RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA
Servei ajuda a domicili (SAD)
Teleassistència
Pisos tutelats
Gestió Esportiva

Serveis educatius

Gestió d’escoles infantils
Transport Escolar

SERVEIS INTEGRATS

Limpieza de interiores y servicios integrados:
mantenimiento, logística, limpieza viaria, DDD,…
Manteniment
Neteja centres sanitaris
Serveis energètics
Gestió dels Teatros

Altres Certificacions

COMPLIANCE PENAL Y ANTISOBORNO
R+D+i
HUELLA DE CARBONO
CONCILIACIÓN