Serveis socials

<!–

Gestió integral de centres de menors

–>

Gestió integral de RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA
Servei ajuda a domicili (SAD)
Teleassistència
Pisos tutelats
Gestió Esportiva

Serveis educatius

Gestió d’escoles infantils
Transport Escolar

SERVEIS INTEGRATS

Limpieza de interiores y servicios integrados:
mantenimiento, logística, limpieza viaria, DDD,…
Manteniment
Neteja centres sanitaris
Serveis energètics
Gestió dels Teatros

<!–

Neteja interiors

–>

Altres Certificacions

COMPLIANCE PENAL Y ANTISOBORNO
R+D+i
HUELLA DE CARBONO
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
CONCILIACIÓN


<!–

Facility Management

Gestión de Teatros del Canal
Mantenimiento, Obras, Logística, Limpieza Viaria
Seguridad de la Información
–>