Serveis socials

Gestió integral de centres de menors
Gestió integral de RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA
Servei ajuda a domicili (SAD)
Teleassistència
Pisos tutelats
Gestió Esportiva

Serveis educatius

Gestió d’escoles infantils
Transport Escolar

SERVEIS INTEGRATS

Limpieza de interiores y servicios integrados:
mantenimiento, logística, limpieza viaria, DDD,…
Manteniment
Neteja centres sanitaris
Serveis energètics
Gestió dels Teatros
Neteja interiors

Restauració

Altres Certificacions

RESPONSABILIDAD SOCIAL
COMPLIANCE PENAL Y ANTISOBORNO
R+D+i
HUELLA DE CARBONO
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
CONCILIACIÓN
Gestión de la seguridad y salud laboral

Facility Management

Gestión de Teatros del Canal
Mantenimiento, Obras, Logística, Limpieza Viaria