Amb les persones més vulnerables

Les persones grans, les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social i les víctimes de violència de gènere són alguns dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat. Persones que necessiten serveis i atencions molt específiques per promoure’n el desenvolupament, la integració, l’autonomia i millorar-ne la qualitat de vida.

Amb aquest objectiu, Clece presta el servei d’ajuda a domicili a més de 86.000 persones i està present en 145 residències i 92 centres de dia, tot proporcionant cures específiques i adaptades a cada necessitat a més de 16.000 persones. De la mateixa manera, treballa en 132 centres d’atenció a la discapacitat, de menors en risc d’exclusió, de protecció a la dona i de persones sense llar. Centres on atén més de 5.500 persones d’aquests col·lectius gràcies a la tasca i a la vocació dels més de 1.200 professionals, entre els quals s’inclouen professionals en les àrees de fisioteràpia, infermeria, nutrició, psicologia, treball social, teràpia ocupacional, entre d’altres.

132.917 persones ateses el 2015
349 centres
30.587 professionals

Servei d’ajuda al domicili (SAD) i teleassistència

Gestión de Residencias

Gestió de residències

ayuda a personas mayores

GESTIÓ DE CENTRES ESPECIALITZATS EN DEMÈNCIA

empresas de ayuda a domicilio madrid

GESTIÓ DE PISOS TUTELATS

GESTIÓ DE CENTRES DE DIA

Clece Servicios Sociales

Servei residencial per a persones amb discapacitat (CAMF, CAMP)

GESTIÓ DE CENTRES DE MENORS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

cuidado de personas

GESTIÓ DE CENTRES D’ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR