Servicios educativos

Gran part de les nostres habilitats es basen en aprenentatges duts a terme en els primers anys de vida. L’educació dels nostres fills en aquest període constitueix una base fonamental per al seu desenvolupament físic i mental posterior.

Conscients de la importància del paper dels serveis educatius públics en l’etapa infantil, a Clece cuidem els més petits per aconseguir el seu desenvolupament complet tot fent una tasca complementària a la dels pares i oferint-los serveis que ajudin a conciliar la vida personal, familiar i laboral. El nostre gran objectiu: la felicitat dels infants.

Els nostres serveis educatius inclouen projectes bilingües i trilingües i incorporen noves tecnologies (NT) a les aules. A més, compten amb la doble certificació de qualitat (ISO9001) i medi ambient (ISO14001).

Per a més informació: www.koalaescuelas.es

17 anys d’experiència
117 ESCOLES INFANTILS DE GESTIÓ INTEGRAL
9.008 nens atesos
Serveis educatius auxiliars

Serveis educatius auxiliars

Gestió d’escoles infantils (0-3 anys)

Gestió d’escoles infantils (0-3 anys)