Quienes Somos

Centre Especial de Treball

Integra CET és el nostre Centre Especial de Treball. Va néixer el 2001 amb la finalitat de promoure la inclusió sociolaboral de persones amb diversitat física, psíquica o sensorial, treballant de bracet al costat d’empreses privades i organismes públics.

INTEGRA«Treballant per la igualtat d’oportunitats i la inclusió sociolaboral de les persones amb diversitat funcional»

Actualment, compta amb més de 3.400 persones en plantilla, de les quals, el 87% presenta algun tipus de diversitat funcional, molt per sobre del 70% que estableix la normativa. Un equip de professionals que cada dia presta un servei de qualitat a centenars d’empreses públiques i privades, incloses des de tasques de neteja professional d’edificis i locals, manteniment, gestió i serveis integrats, fins a serveis logístics o auxiliars.

Per aconseguir que tot això sigui possible, Integra CET compta amb la Unitat de Suport, un equip de 58 persones que ofereix atenció integral i individualitzada, afavoreix la creació d’un entorn positiu per a la inclusió, detecten necessitats i resolen qualsevol problema que pugui sorgir, des de la selecció del treballador, la seva incorporació, formació i acompliment laboral.

Web Integra CET