Tots esperem que els edificis públics (hospitals, col·legis, teatres, estacions, etcètera), els centres d’oci o els nostres llocs de treball estiguin sempre en perfecte estat. Moltes vegades, darrere de la neteja d’aquests espais hi ha Clece, tot aplicant les últimes tècniques d’higienització i treballant de manera intensiva. Una activitat que fa més de 25 que fem amb professionals especialitzats a cada activitat.

L’objectiu no només és que usuaris i ciutadans gaudeixin d’espais amb un grau de neteja òptim i a un cost competitiu, sinó fer-ho de manera responsable, utilitzant productes i tècniques respectuoses amb el medi ambient i, sobretot, fomentant la integració laboral de persones de col·lectius vulnerables en els serveis que prestem.

El nostre servei de neteja compta amb les certificacions de qualitat (ISO 90001), ambiental (ISO 140001), prevenció de riscos laborals (OSHAS 18001) i responsabilitat social corporativa (SA 8000).

8,7%
DE TREBALLADORS PROVÉ DE COL·LECTIUS VULNERABLES
1.000 clients a tot Espanya
34.932 TREBALLADORS DE NETEJA
Neteja de centres educatius (universitats, col·legis)

Neteja de centres educatius (universitats, col·legis)

Neteja d’hospitals i serveis de desinfecció

Neteja d’hospitals i serveis de desinfecció

Neteges en instal·lacions industrials

Neteges en instal·lacions industrials

Serveis de control de plagues (serveis DDD)

Serveis de control de plagues (serveis DDD)

Neteja de trens i estacions de transport

Neteja de trens i estacions de transport

Neteja d’oficines, parcs empresarials i centres comercials

Neteja d’oficines, parcs empresarials i centres comercials