Pels aeroports espanyols passen gairebé 200 milions de viatgers a l’any. Cada aeroport és un flux constant de persones, il·lusions, negocis que s’han de tancar, familiars amb els quals retrobar-se. Milers d’històries que són possibles gràcies a un entorn on tot funciona a la perfecció. Això només és possible gràcies a la combinació de moltíssimes activitats d’alta especialització i a la dedicació de milers de treballadors.

Després de més de 20 anys d’experiència en la gestió de diferents serveis aeroportuaris, a Clece sabem que al final no només gestionem instal·lacions o aeronaus, sinó il·lusions, històries i, en definitiva, persones. Ja sigui a través de la mateixa Clece o de les nostres filials especialitzades tenim una visió 360° de les activitats aeroportuàries, buscant sempre maximitzar el valor aportat als clients (gestors aeroportuaris, línies aèries, etcètera), amb la cartera de serveis més gran d’Europa.

Els nostres serveis aeroportuaris compten amb la doble certificació de qualitat (ISO 9001) i medi ambient (ISO 14001).

logo-aeroportuario-3
2.183 professionals
320.000 NETEGES D’AVIONS CADA ANY
608.518 passatgers atesos l’any en sales VIP
Servei a persones amb mobilitat reduïda (PMR)

Servei a persones amb mobilitat reduïda (PMR)

Manteniment d’edificis

Manteniment d’edificis

Transport de càrrega entre terminals

Transport de càrrega entre terminals

Proveïment d’aigua potable i buidatge d’aigües residuals

Proveïment d’aigua potable i buidatge d’aigües residuals

Neteja interior i exterior a aeronaus

Neteja interior i exterior a aeronaus

Manteniment aeronàutic

Manteniment aeronàutic