889 HOSPITALS I CENTRES DE SALUT AMB SERVEIS DE NETEJA
5,7 MILIONS DE M2 TOTALS
8 ROBOTS D’ÚLTIMA TECNOLOGIA EN DESINFECCIÓ