Manter os niveis adecuados de limpeza e hixiene na contorna sanitaria é crítico.

Clece realiza as tarefas de hixienización e desinfección de todas as zonas dun centro hospitalario as 24 horas do día os 365 días. O obxectivo é garantir os mellores resultados con altos estándares de calidade evitando alterar a actividade diaria asistencial do centro.

Ademais do uso de medidas de hixiene e desinfección tradicionais baseadas na limpeza manual, en Clece apostamos tamén por métodos de desinfección automatizados para tarefas específicas, como o robot XENEX, que mediante radiación UV-C elimina o 99,99 % dos microorganismos que ocasionan as infeccións adquiridas nos hospitais.

889 HOSPITAIS E CENTROS DE SAÚDE CON SERVIZOS DE LIMPEZA
5,7 MILLÓNS DE M2 TOTAIS
8 ROBOTS DE ÚLTIMA TECNOLOXÍA EN DESINFECCIÓN