889 HOSPITAIS E CENTROS DE SAÚDE CON SERVIZOS DE LIMPEZA
5,7 MILLÓNS DE M2 TOTAIS
8 ROBOTS DE ÚLTIMA TECNOLOXÍA EN DESINFECCIÓN