COMPROMISO COA INCLUSIÓN

O proxecto social de Clece significa un compromiso inquebrantable coa inclusión co obxectivo de que todas as persoas poidan acceder en igualdade de oportunidades ao emprego sen verse discriminadas por condicións de discapacidade ou polas súas circunstancias sociais.

O proxecto social de Clece significa un compromiso inquebrantable coa inclusión co obxectivo de que todas as persoas poidan acceder en igualdade de oportunidades ao emprego sen verse discriminadas por condicións de discapacidade ou polas súas circunstancias sociais.

O proxecto social diríxese a colectivos vulnerables de moi distinto signo, como vítimas da violencia de xénero, persoas con diversidade funcional, persoas en risco de exclusión e xente nova en situación de desemprego. Con esta filosofía, a diversidade converteuse nun valor angular de Clece, que integra na súa organización un 10,7 % de traballadores procedentes destes colectivos.

A cooperación social e institucional é indispensable para que a inclusión laboral sexa unha realidade. Por iso, Clece colabora con 350 asociacións, fundacións, entidades sociais e organismos públicos, apostando por unha cadea indivisible que conduza ao emprego e á autonomía das persoas con máis dificultades.

plus
plus
img