COMPROMÍS AMB LA INCLUSIÓ

El Projecte Social de Clece significa un compromís infrangible amb la inclusió amb l’objectiu que totes les persones puguin accedir, amb igualtat d’oportunitats, a la feina sense veure’s discriminades per condicions de discapacitat o per les seves circumstàncies socials.

El Projecte Social de Clece significa un compromís infrangible amb la inclusió amb l’objectiu que totes les persones puguin accedir, amb igualtat d’oportunitats, a la feina sense veure’s discriminades per condicions de discapacitat o per les seves circumstàncies socials.

El Projecte Social s’adreça a col·lectius vulnerables ben diversos, com ara les víctimes de violència de gènere, les persones amb diversitat funcional, les persones en risc d’exclusió i les joves en situació d’atur. Amb aquesta filosofia, la diversitat s’ha convertit en un valor angular de Clece, que en la seva organització integra un 10,7% de treballadors procedents d’aquests col·lectius.

La cooperació social i institucional és indispensable perquè la inclusió laboral sigui una realitat. Per fer-ho, Clece col·labora amb 350 associacions, fundacions, entitats socials i organismes públics, tot apostant per una cadena indivisible que condueixi a l’ocupació i a l’autonomia de les persones amb més dificultats.

plus
plus
img