UN PROXECTO DE TODOS

Clece promove a colaboración dos sectores privado, público e asociativo para garantir o acceso ao emprego en condicións de igualdade das persoas vulnerables e seguir avanzando no reto da inclusión.

Nesta liña, Clece colabora estreitamente co terceiro sector. Son as entidades sociais as que posibilitan a detección da maioría dos perfís profesionais e o recrutamento activo de persoas provenientes de colectivos vulnerables. No último ano, Clece Social asinou 40 novos convenios con asociacións, fundacións e outras entidades sociais.

Clece tamén traslada aos seus clientes, públicos e privados, o gran valor que achega a contratación de colectivos desfavorecidos e que se reflicte en aspectos como a calidade do servizo ou o compromiso cunha contratación responsable, buscando con iso a súa implicación nun proxecto que é de todos.

img