img

Integración laboral

7987 traballadores de Clece proveñen de colectivos socialmente desfavorecidos, o que supón un 10,7 % do total do cadro de persoal.

plus
plus
marker
Andalucía1172
marker
Aragón202
marker
Asturias281
marker
Baleares197
marker
Canarias630
marker
Cantabria41
marker
Castela-A Mancha98
marker
Castela e León600
marker
Cataluña1197
marker
Ceuta18
marker
Estremadura26
marker
Galicia302
marker
A Rioxa130
marker
Madrid2149
marker
Melilla96
marker
Murcia97
marker
Navarra24
marker
País Vasco168
marker
Comunidade Valenciana549
marker
Portugal10