CLECE ETA BERE FILIALAK

DATUAK BABESTEAREN GAINEKO PRIBATUTASUN-POLITIKA

Europako Parlamentuko eta Kontseiluko Erregelamendua (EB) 2016/679, 2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoak babestearen gainekoa, datu pertsonalen tratamenduaren eta datu horien zirkulazio librearen inguruan (DBEO).

 

ARDURADUNA

Identitatea: CLECE, S.A. – A-80364243
Helbidea: C/ Quintanavides, 19 – Bloque 4 – planta 2 (28050-Madrid)
Kontaktua: 917459100
Datuak Babestearen gaineko Ordezkaria (DBO): rgpd-clece@clece.es

HELBURUA

Ematen duten honako informazio hau tratatzen dugu honako helburu honekin:

 • Kontratatutako zerbitzua emateko erabilitako datuak.
 • Gestio finantzarioa, ekonomikoa, kontablea eta administraziokoa.
 • Prozedura judizialen gestioa eta mantenimendua.
 • Existitzen den kontratuaren helburuarekin lotutako informazio komertzialaren bidalketak.
 • Produktuen eta zerbitzuen informazio komertzialaren bidalketak (aldez aurreko baimenarekin).
 • Iruzurra saihesteko eta kontrolatzeko jarduerak kudeatzea eta garatzea.
 • Kanal etikoa: Enpresak jakinarazlearen esku jartzen dituen baliabideen edo kanalen bitartez jasotako komunikazioei arreta ematea, adibidez, enpresaren wegunean adierazitako helbide elektronikoaren, telefono-kanalaren (24 orduz egunero) eta kontratatutako tratamenduaren arduradunak kudeatutako plataformaren bidez; jakinarazlearen konfidentzialtasun osoa bermatuko da, eta fede onez jakinarazteagatik errepresaliarik ez hartzea ere bai.
 • Bazterketa komertzialen gestioa. Datu minimodun oinarria baimenik eman ez dutenei edo baimena baliogabetu dutenei komunikazio komertzialak bidaltzea saihesteko.

 

LEGITIMAZIOA

 • Kontratu baten betearazpena.
 • Interes legitimoa.
 • Aldez aurreko baimena
 • Interes publikoa (Kanal Etikoa): Komunikazio-kanalaren (kanal etikoa) markoan, interes publikoaren oinarria hartu da, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) artikuluan ezarritako terminoen arabera, zehazki, erreklamazioak antzemateari eta saihesteari buruzkoen eta CLECEren erantzukizuneko kalteak eta arriskuak saihestekoaren arabera, azken hori 3/2018 Lege Organikoaren 24. artikuluan zehazten da.

 

KONTSERBAZIO-EPEAK:

 • Merkataritza-eraginak: Dokumentazio kontablea eta fiskala: 6 urte  – 30. art., Merkataritza Kodea.
 • Eragin fiskaletarako: 4 urte – 66garren artikulutik 70garrenera, Tributuen Lege Orokorra.
 • Errege Dekretua 1619/2012, azaroaren 30ekoa, zeinaren bidez Erregelamendua onartzen baita, fakturazio-obligazioak arautzen dituena: 5 urte
 • Kontserbazio-epe korporatiboa: 10 urte gai horretan eskumena duten autoritateen eskakizunei erantzuten
 • Kanal etikoa: Sisteman gordeko dira soilik ezinbestekoa den denbora-tartean zehar, salatutako egitateak aztertzeko. Edonola ere, datuak sartu eta hiru hilabete igaro ondoren, sistematik ezabatu beharko dira. Hala ere, sistematik at tratatu ahalko dira, egiteteak behar beste denboran zehar ikertzeko, amaitu bitartean. Komunikazioaren ikerketa amaitu denean, eta, hala badagokio, ekintza egokiak hartu badira, bideratu diren salaketen datuak behar bezala blokeatuta mantenduko dira behar diren legearen aginduak betetzeko. Egindako salaketa bideratzen ez bada, informazioa modu anonimoan gorde ahalko da aipatutako sisteman.

 

HARTZAILEAK

Zure datuak honako hauei komunikatu ahal zaie legez:
– Gai horretan eskumena duten Administrazio Publikoak.

 • Entitate finantzarioei, kontratu-harremanetatik eratorritako ordainketak eta kobrantzak kudeatzeko.
 • Gizarte Segurantzaren eta zerga-administrazioaren organismoei eta epaileei eta epaitegiei.
 • Segurtasun Indar eta Kidegoei.
 • Gizarte Segurantzaren eta zerga-administrazioaren organismoei eta epaileei eta epaitegiei.
 • Aseguru-entitateei eta aseguru- eta berraseguru-etxeei, ezbeharrak eta istripuak kudeatzeko, datu personal bereziak barne.
 • Zerbitzu-hornitzaileei, gure izenean zerbitzuak egiteko, zenbait kasutan kontratatu direnei. Kasu horietan, beharrezkoa bada, tratamendua agintzeko kontratuak izenpetuko dira, datuak babesteko araudiak ezartzen duenez.

 

ESKUBIDEAK GAUZATZEA

Interesatuek baieztapena jasotzeko eskubidea dute jakin dezaten ea enpresa bere datu pertsonalak tratatzen ari den.

Honako hauek eskatzeko eskubidea dute:

 • Bere datu pertsonalen sarbidea.
 • Datu zehaztugabeak zuzentzea,
 • Ezabatzeko eskubidea, datuak, besteak beste, jada jaso ziren helburuetarako beharrezkoak ez direnean.
 • Beren datuen tratamenduaren mugaketa; kasu horretan, erreklamazioak gauzatzeko edo defendatzeko mantenduko ditugu soilik.
 • Bere datuen tratamendua egiteari uko egitea zenbait egoerarekin eta bere egoera bereziarekin lotutako arrazoiengatik.  Enpresak ez du datuak gehiago tratatuko, arrazoi legitimo ezinbestekoak edo balizko erreklamazioak gauzatu edo defendatu behar ez badira.

2016/679 (EB) Erregelamenduan aintzatetsitako eskubideak zuzenean gauzatu ahalko dira edo ordezkari legal edo boluntario baten bidez.

Eskubideak gauzatzea baliabide informatikoen bidez eska dezakezu Datuak Babestearen gaineko Ordezkariarekin kontaktuan jartzeko helbide elektronikoaren bidez, edo zure eskaera goian adierazitako Arduradunaren zuzendaritzara bidaliz.

Zure eskubideen gaineko informazioa eskuratzeko, sar zaitez hemen:  https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Zure eskubideak zure gustura gauzatu ez badira, erreklamazio bat aurkeztu dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian