Biltegiratzea, garraioa, banaketa… Logistika-prozesuak bateratuak eta transbertsalak dira ia jarduera guztietan, eta geroz eta lotuago daude arrakasta komertzialarekin eta lehiakortasunarekin.

Jarduera logistikoak Cleceren esku uzteak aukera ematen die enpresei haien berezko “core business”-ean zentratzeko eta, horrela, lehiakortasunean abantailak lortzeko. Giza baliabideen eta baliabide materialen ekarpena baliatuz eta gizarteratze irizpideak kontuan hartuz egiten dugu lan.

60.000 ERREFERENTZIA KUDEATU HAINBAT ZENTROTAN
0.5M
TONA SALGAI BANATURIK
40.000 IBILBIDE EGUNERO
3PL

3PL

Ekoizpena bultzatzeko zerbitzuak

Ekoizpena bultzatzeko zerbitzuak

Biltegien kudeaketa integrala edo partziala

Biltegien kudeaketa integrala edo partziala

Barne-logistika

Barne-logistika

Logistika aholkularitza

Logistika aholkularitza