Herritarrekin

Gizarte baten ongizatea neurtzeko, zerbitzu publikoen hedadura eta kalitatea neurtzea funtsezkoa da. Zerbitzuak herritarrengan pentsatuz planifikatu eta exekutatzen direnean eta eraginkortasun eta efikazia irizpideak jarraituz egiten direnean, administrazio publikoaren erabilgarritasuna eta pertzepzioa hobetzen dute.

Hainbat urte daramagu administrazioekin (tokian tokikoak, eskualdekoak eta Estatu mailakoak) elkarlan estua egiten, zerbitzu publikoak garatu eta hobetzeko. Espazio eta eraikin publikoak zaindu eta mantentzen ditugu; oinarrizko zerbitzu sozialak ematen ditugu, hala nola hezkuntza eta arreta soziosanitarioa; herritarren segurtasuna bermatzen dugu eta aireportuetan zerbitzuak eskaintzen ditugu, esaterako.

Zerbitzu hauek ez dira soilik irizpide tekniko altuen pean eskaintzen, alderdi soziala ere kontuan hartu behar da. Kolektibo kalteberek enplegua lortzeko eta gizarteratzeko neurrien alde egiten dugu.

157.926 pertsona heldu artatu
46.000 profesional
9.008 haur haur-eskoletan
servicio de ayuda a domicilio

ADINEKOENTZAKO ZERBITZUAK

empresa servicios educativos

HEZKUNTZA-ZERBITZUAK

servicio a las personas

GIZARTE-ZERBITZUAK

empresas de mantenimiento industrial

facility management

empresas de limpieza

GARBIKETA

gestión logística

LOGISTIKA

empresas de mantenimiento industrial

Mantentze-Lanak

empresas de seguridad y vigilancia

Segurtasuna

servicios auxiliares

ZERBITZU OSAGARRIAK

servicios energeticos

ENERGIA-ZERBITZUAK

servicios energéticos

ARGIZTAPEN PUBLIKOA

servicios aeroportuarios

AIREPORTUETAKO ZERBITZUAK

servicio de limpieza

INGURUMEN-ZERBITZUAK