Herritarrekin

Gizarte baten ongizatea neurtzeko, zerbitzu publikoen hedadura eta kalitatea neurtzea funtsezkoa da. Zerbitzuak herritarrengan pentsatuz planifikatu eta exekutatzen direnean eta eraginkortasun eta efikazia irizpideak jarraituz egiten direnean, administrazio publikoaren erabilgarritasuna eta pertzepzioa hobetzen dute.

Hainbat urte daramagu administrazioekin (tokian tokikoak, eskualdekoak eta Estatu mailakoak) elkarlan estua egiten, zerbitzu publikoak garatu eta hobetzeko. Espazio eta eraikin publikoak zaindu eta mantentzen ditugu; oinarrizko zerbitzu sozialak ematen ditugu, hala nola hezkuntza eta arreta soziosanitarioa; herritarren segurtasuna bermatzen dugu eta aireportuetan zerbitzuak eskaintzen ditugu, esaterako.

Zerbitzu hauek ez dira soilik irizpide tekniko altuen pean eskaintzen, alderdi soziala ere kontuan hartu behar da. Kolektibo kalteberek enplegua lortzeko eta gizarteratzeko neurrien alde egiten dugu.

132.917 pertsona heldu artatu
42.000 profesional
9.617 haur haur-eskoletan