75.000 Langile-taldeko enplegatuak

Egoera txarragoan dauden taldeak laneratzea

9.000 Egoera txarragoan dauden taldeetako kideak