Inclusión y Empleo

Inclusión e emprego

Iniciativa que busca favorecer o acceso a un posto de traballo a persoas en risco de exclusión social, tanto facilitándolles información útil coma a través de acordos con outras empresas e organizacións.

Clece Social puxo en marcha o web inclusión&empleo.com e traballa cos clientes do Grupo Clece para ofrecer oportunidades laborais a persoas destes colectivos nas súas empresas. O obxectivo é ofrecerlles ferramentas e información (xeral, legal, laboral etc.) que lles facilite a súa integración laboral e, sobre todo, axudarlles a atopar unha oportunidade para se desenvolveren persoal e profesionalmente, xa sexa no Grupo Clece ou noutras empresas colaboradoras.