Clece integra laboralmente 169 vítimas da violencia de xénero nun ano

Clece integra laboralmente 169 vítimas da violencia de xénero nun ano

No marco do seu proxecto social, a empresa Clece contratou 169 vítimas da violencia de xénero nun ano co obxectivo de favorecer a súa plena recuperación e integración social a través do emprego.

O denominado Proxecto 139 explica, en gran medida, o significativo avance nas contratacións deste colectivo que supuxeron un incremento do 35 % respecto ao ano anterior.

O Proxecto 139 foi o nome que recibiu o compromiso adquirido por Clece en novembro de 2017 na entrega dos III Premios Compromiso de contratar 139 vítimas da violencia sexista. Tratábase dunha cifra simbólica igual ao número de candidaturas presentadas na categoría de Mellor Proxecto Social.

Autoestima e autonomía

«Non só cumprimos o obxectivo, senón que o fixemos nun tempo marca e superando o número de contratacións. Estamos moi satisfeitos porque é a nosa pequena achega a esta loita, que é xa un clamor social, contra a violencia de xénero. Unha oportunidade laboral no momento adecuado axuda ás mulleres a non dar un paso atrás» afirma José Andrés Elizaga, director de Comunicación e Relacións Institucionais.

«O emprego favorece a autoestima, a autonomía, a independencia económica e a recuperación destas mulleres. Obviamente, a integración non sempre é fácil e require de recursos e dun seguimento moi personalizado. Porén, non é menos certo que o vínculo coa empresa, a fidelidade e a complicidade que se xera entre empregador e traballadora, así como o clima laboral, son moi gratificantes. A integración ten un beneficio bidireccional» comenta Iñigo Camilleri, responsable de Selección de Clece.

Para favorecer a integración laboral das vítimas de violencia de xénero, Clece traballa con máis de 120 asociacións dedicadas a este colectivo. A compañía forma parte do programa Rede de Empresas por unha Sociedade Libre da Violencia de Xénero que promove o Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social e que ten como obxectivo sensibilizar a sociedade fronte a esta lacra, así como promover a inserción sociolaboral das vítimas. Clece recibiu o recoñecemento do Goberno en 2016 polo seu labor neste ámbito e foi tamén a única compañía convidada na ONU para presentar o seu modelo de integración de mulleres vítimas da violencia sexista.