FALTA A VONTADE DE PÓR EN MARCHA O QUE A LEI DI EN MATERIA DE INTEGRACIÓN LABORAL

FALTA A VONTADE DE PÓR EN MARCHA O QUE A LEI DI EN MATERIA DE INTEGRACIÓN LABORAL

Facer cumprir a lei en materia de integración laboral a través dos pregos de contratación e da inspección e a eliminación das barreiras físicas que permitan ás persoas con diversidade acceder ao seu posto de traballo son algunhas das principais conclusións extraídas do VI Foro «Clece pola Integración» celebrado o pasado martes 25 de abril baixo a lema «Emprego, unha porta á integración» no CaixaForum de Palma.

O foro, organizado pola empresa Clece, congregou distintos actores implicados na integración laboral de persoas con diversidade funcional para falar das barreiras e oportunidades laborais deste colectivo, con representantes da administración pública, a empresa privada e axentes sociais, así como traballadores provenientes deste colectivo.

O evento contou coa participación de Mercè Borràs, rexedora de Benestar e Dereitos Sociais do Concello de Palma; Isabel Castro, directora xeral de Traballo, Economía Social e Saúde Laboral no Goberno das Illas Baleares; José María González Navarro, xerente do Instituto Municipal dos Deportes de Palma de Mallorca; Manuel Zafra, ex-presidente da Asociación Balear de Persoas con Discapacidade Física (ASPROM, asociación recoñecida co Premio Ramon Llull 2017), e Cristóbal Valderas Alvarado, presidente de Clece. Así mesmo, participaron M.ª Susana Sánchez Pons e David Juan Nicolás Seguí, traballadores do centro especial de emprego pertencente a Clece, CISBA.

O encontro puxo de relevo como as taxas de actividade e paro para o colectivo da discapacidade mostran valores claramente negativos en comparación co conxunto da poboación. Así, segundo os datos da última mostra do INE sobre o comportamento do emprego dentro do colectivo das persoas con discapacidade, correspondentes a 2015, a inclusión laboral continúa a ser unha conta pendente da sociedade española. En concreto, a taxa de paro deste colectivo supera en dez puntos a media estatal (31 %).

Pola súa banda, Isabel Castro, directora xeral de Traballo, Economía Social e Saúde Laboral no Goberno das Illas Baleares, destacou que «a Administración debe garantir e mellorar as condicións de empregabilidade das persoas con diversidade funcional». Ademais, sinalou a importancia que dende o Goberno balear se lle está a dar á inclusión de cláusulas sociais que garantan que as empresas que se presenten a concursos públicos cumpran coa normativa vixente en materia de inserción laboral e cos convenios colectivos. «Queremos contratar coas empresas que nos achegan máis valor», conclúe.

José María González Navarro, xerente de Instituto Municipal dos Deportes de Palma de Mallorca, comentou «que o primeiro é a eliminación das barreiras físicas para as persoas con diversidade funcional, e logo a aplicación de políticas sociais que favorezan a inserción laboral». Doutra banda, indicou que «fai falla moita pedagoxía, xa que actualmente hai un gran descoñecemento sobre a problemática do colectivo con discapacidade».

«As administracións teñen a capacidade a través dos pregos de contratación de favorecer a integración laboral e garantir que o importe de licitación se adecúa á calidade dos servizos esixidos. As empresas non pomos as condicións: adaptámonos ao que o prego demanda», afirma Cristóbal Valderas, presidente de Clece. «Falta a vontade de pór en marcha o que di a lei en materia de integración laboral.»

«Nós entendemos a nosa actividade case como unha nova categoría, como un cuarto sector, que integre a actividade empresarial da compañía coa orientación social garantindo así a sustentabilidade do proxecto social», engade Cristóbal Valderas.

Manuel Zafra, ex-presidente da Asociación Balear de Persoas con Discapacidade Física (ASPROM), puxo de relevancia a importancia de que as empresas cumpran coa Lei xeral de discapacidade, que leva máis de 35 anos en vigor e que hoxe maioritariamente non se cumpre. Manuel destacou a importancia de que as diferentes administracións son as primeiras que deben cumprir con esta lei.

Para Mercè Borràs, rexedora de Benestar e Dereitos Sociais do Concello de Palma, a clave está «na importancia da colaboración e coordinación coas empresas».

201 traballadores con discapacidade en Clece en Baleares

O foro enmárcase en Clece Social, o proxecto social da compañía que se dirixe a colectivos socialmente desfavorecidos, como persoas con discapacidade, persoas en risco de exclusión social, mulleres que sofren violencia sexista e xente nova desempregada de longa duración, así como a colectivos con especiais necesidades de atención, como crianzas e maiores. Para eles, a compañía desenvolve catro liñas de actuación: empregabilidade, integración, sensibilización e coidado de persoas.

Neste contexto, o labor de integración laboral levado a cabo por Clece posibilitou que, na actualidade, máis dun 9,6 % do seu cadro de persoal proceda destes colectivos. Dos seus 71 982 empregados a nivel estatal, 6 926 traballadores son de integración e uns 5 500 teñen algún tipo de discapacidade. No caso de Baleares, onde Clece opera a través das marcas Lireba e o centro especial de emprego CISBA, conta con 998 empregados, dos cales 198 teñen algunha discapacidade, o que supón case o 20 % do cadro.

M.ª Susana Sánchez Pons e David Juan Nicolás Seguí son dous destes empregados que traballan en cafetarías xestionadas por CISBA. Susana era azafata de voo até que lle diagnosticaron epilepsia parcial e tivo que deixar o posto. «Estiven 6 anos sen conseguir un emprego; mesmo tiven unha oportunidade na que me descartaron cando lles dixen que tiña unha discapacidade. Cheguei a dubidar de min mesma. Conseguir un traballo supuxo por fin a miña liberación persoal.»

Pola súa banda, David Juan Nicolás traballaba na construción até que lle diagnosticaron artrite reumatoide e un tribunal médico o incapacitou para o posto que viña desempeñando, o que lle supuxo un duro golpe. En palabras de David, «despois de traballar dende moi novo e tras a discapacidade que me impediu seguir no posto que desempeñaba, eu agora valoro moito máis o traballo».

Para David e Susana, «a clave é que as persoas non se rendan ante a adversidade e sigan loitando. O esforzo merece a pena», conclúen.

Galería VI Foro por la Integración