141RESIDENCIAS XESTIONADAS ÍNTEGRA OU PARCIALMENTE
11.405MAIORES ATENDIDOS A DIARIO
3.840PROFESIONAIS CUALIFICADOS