Por medio da división de servizos sociais, xestionamos residencias e centros de día de titularidade pública, onde ofrecemos atención personalizada e integral velando polo benestar, o envellecemento activo e a calidade de vida de máis de 9 800 maiores de toda España.

Nestes centros desenvolvemos o noso modelo de atención «Na miña casa» que persegue que os maiores se sintan coma no propio fogar, cunha atención aínda máis personalizada en función das súas preferencias: desde amoblar o cuarto ao seu gusto ou cociñar, até desenvolver afeccións á marxe das que realiza o centro. Deste xeito, fomentamos a súa autonomía persoal á vez que se cobren as necesidades sanitarias, persoais e sociais da persoa.

Máis aló do comprometido coa administración correspondente, nas residencias e centros de día desenvolvemos programas innovadores, como terapias con animais ou musicoterapia, e actividades de lecer, como horticultura, geocaching e taichí, entre outras.

Para máis información: www.clecemayores.es

141RESIDENCIAS XESTIONADAS ÍNTEGRA OU PARCIALMENTE
11.405MAIORES ATENDIDOS A DIARIO
3.840PROFESIONAIS CUALIFICADOS