33 MULLERES COS SEUS FILLOS NO CENTRO DE PROTECCIÓN DE VALENCIA
175 MULLERES VVX INTEGRADAS NO CADRO DE PERSOAL EN 2015
9 MULLERES NA CASA DE ACOLLIDA DE ZAMORA