11 CENTROS XESTIONADOS PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE
667 PROFESIONAIS DEDICADOS
1.440 USUARIOS ATENDIDOS